پرسش‌های متداول


سلام  آیا شما مترجم چینی به فارسی در ایران هم دارید ؟؟

با سلام 

بله 

مترجم چینی برای خدمات ترجمه و قرارداد ها به بازرگانان و کارخانه های تولیدی در ایران نیز داریم .

سلام علیکم شما مشاور حقوقی و بازرگانی و مترجم به زبان چینی در ایران برای عقد قرارداد با چینی ها هم دارید ؟

با سلام 

بله 

ما کلیه خدمات بازرگانی و حقوقی و همچنین خدمات مترجمی جهت عقد قراردادهای بین المللی در ایران را داریم .