واردات

تعداد بازدید:۷۲۲۸
واردات

مشاوره  و اجرا 

خدمات جهت واردات مواد اولیه ، خطوط تولید ، ماشین آلات صنعتی ، تکنولوژی ، خدمات و ... 

به بازرگانان ، کسبه ، کارخانه ها ، واحد های تولیدی ، سازمانها و ...

 (ایران و چین)

 

 

ادامه مطالب در صفحات مرتبط ....

کلید واژه ها: واردات صادرات ترخیص