تاریخچه

تعداد بازدید:۱۰۷
تاریخچه

شرکت بازرگانی بین المللی چشمان طلایی آسیا

در سال ۲۰۱۷ در چین و در شهر گوانگ جو در زمینه خدمات بازرگانی بین الملل و واردات - صادرات تاسیس و ثبت گردید.

گوانگ‌ جو مرکز استان گوانگ دونگ است و یکی از مراکز مهم تجاری چین در صادرات و واردات محسوب می شود.